Jdi na obsah Jdi na menu
 


LoadPicture do Image control na listu

25. 8. 2009

Dnes jsem potřeboval pracovat s prvkem "Image" z panelu ovládacích prvků přímo na pracovním listu. Standardně jsem vložil nový Image controls na list a pln elánu jsem se vrhnul do psaní kodu, který automaticky nahraje obrázek do tohoto prvku. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že tak rychle jak sem si to představoval to nebude. A proto vznikl tento příspěvek, abych někomu dalšímu ušetřil námahu, ale hlavně abych, když to budu potřebovat, našel i já rychle odpověď.

Samozřejmě jsem věděl, že k Image controls musím přistupovat přes OLEFormat a následně přes metodu Object a obrázek dynamicky nahrávat pomocí metody LoadPicture, ale i přesto jsem neustále dostaval chybové hlášky
Object doesn´t support this property or method
(jedna z mých oblíbených protože Vám absolutně nijak nepomůže)
Vydal sem se tedy na internet hledat pomoc, ale nedařilo se. Z očekávaných 5 min. se pomalu stávala půl hodina a řešení stále nikde. 100% jsem věděl, že jsem tuto operaci už několikrat dělal a tak sem začal s prozkoumávaním okna Locals, které mi nakonec pomohlo vyřešit, teď už jednoduchý problém. Při pohledu na přiložený obrázek si můžete všimnout dvou položek Objects a v tom byl celý zakopaný pes místo příkazu

ActiveSheet.Shapes("imgLogo").OLEFormat.Object.Picture = LoadPicture(strPathToImage & IMAGE_NAME)

patří tento lehce modifikovaný příkaz

ActiveSheet.Shapes("imgLogo").OLEFormat.Object.Object.Picture = LoadPicture(strPathToImage & IMAGE_NAME)

Dva OLEObjects

Celou proceduru nabízím níže.

'********************************************************************************
' LoadImageToImageControl
'
' Purpose:  Loads an image from hard disc to image controls that is
'           placed on a worksheet
'
' Inputs:   none
'
' Outputs:  none
'
' Created:  August 2009 Premysl Lazecky
'
' Modified: .
'
'********************************************************************************
Sub LoadImageToImageControl()
        
    Const IMAGE_NAME    As String = "logo.gif"
        
    Dim objImage        As OLEObject
    Dim strPathToImage  As String
    
    On Error GoTo ErrorHandler
    strPathToImage = ActiveWorkbook.Path
    If Right(strPathToImage, 1) <> Application.PathSeparator Then
       strPathToImage = strPathToImage & Application.PathSeparator
    End If
    
    Set objImage = ActiveSheet.Shapes("imgLogo").OLEFormat.Object
    objImage.Object.Picture = LoadPicture(strPathToImage & IMAGE_NAME)
        
ExitRoutine:
    Set objImage = Nothing
    Exit Sub
    
ErrorHandler:
    MsgBox Prompt:="Neznama chyba v procedure 'LoadImageToImageControl'." & vbNewLine & _
                   "Popis chyby: " & Err.Description & vbNewLine & _
                   "Cislo chyby: " & Err.Number, _
           Title:="Neznama chyba", _
           Buttons:=vbCritical
    GoTo ExitRoutine
    
End Sub

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nahrání obrázku

(Tomáš Vacek, 14. 5. 2015 20:49)

Dobrý den vaše rada moc nefunguje potřeboval bych pomoc online